Stuifzanden. Advies voor beheer en herstel van stuifzanden

M.J.P.M. Riksen, L.B. Sparrius, M. Nijssen

Research output: Other contributionPamphlet

Abstract

De Nederlandse stuifzanden met hun extreme milieuomstandigheden en de daaraan aangepaste levensgemeenschappen hebben een bijzondere positie in Europa. Nederland heeft binnen Europa, als land met het grootste areaal aan stuifzand, een belangrijke verantwoordelijkheid voor behoud, herstel en beheer van deze gebieden. De landelijke staat van instandhouding van beide habitattypes (habitattype H2330 Open grasland met Corynephorusen Agrostis-soorten op landduinen en type H2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten) is echter zeer ongunstig. We zien dat het areaal actief stuifzand in de laatste decennia zo sterk is afgenomen dat het behoud van het stuifzandlandschap voor de toekomst onzeker is geworden. Naar schatting resteert op dit moment niet meer dan circa 1.250 hectare levend stuifzand. Herstelmaatregelen en een aangepast beheer zijn nodig om de dynamiek en biodiversiteit van de stuifzanden voor de toekomst te waarborgen. Weergave van beheer in het kader van OBN.
Original languageDutch
PublisherWageningen Universiteit
Place of PublicationWageningen
Publication statusPublished - 2011

Keywords

  • aeolian sands
  • nature management
  • restoration management
  • natura 2000

Cite this