Structuur en functie van habitattypen : nadere definiëring en monitoring in het kader van de Habitatrichtlijn : kritische condities en wijze van monitoring

H.F. van Dobben, J. Runhaar, P.C. Jansen

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  De periodieke rapportage in het kader van de Europese Habitatrichtlijn dient naast informatie over de verspreiding en het oppervlak van de habitattypen ook informatie te bevatten over 'structuur & functie' en 'toekomstperspectief' van deze typen. Dit rapport geeft een overzicht van alle in Nederland voorkomende Habitattypen, hun sturende abiotische condities, en de mate waarin deze onder druk staan van menselijke activiteiten of natuurlijke veranderingen. Voor beschikbaarheid van water, voor zuurgraad en voor beschikbaarheid van nutriënten zijn schattingen gemaakt van de ranges waarbinnen elk Habitattype kan voorkomen. Deze schattingen zijn gebaseerd op alle momenteel beschikbare wetenschappelijke kennis. De ranges voor beschikbaarheid van nutriënten zijn ook herleid tot kritische depositie niveaus. Er wordt aandacht besteed aan de beschikbare meetgegevens en de wijze waarop deze gebruikt kunnen worden om structuur & functie van Habitattypen te beoordelen.
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherAlterra
  Number of pages97
  Publication statusPublished - 2008

  Publication series

  NameAlterra-rapport
  PublisherAlterra
  No.1561
  ISSN (Print)1566-7197

  Keywords

  • habitats
  • vegetation types
  • nutrients
  • deposition
  • natura 2000
  • monitoring

  Cite this