Strokenteelt veelbelovend: Onderzoek strokenteelt: behoud van opbrengst, hogere gewaskwaliteit en meer biodiversiteit

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Op proeflocaties van WUR in
Wageningen en Lelystad werd in
2019 gekeken naar het effect van
het telen van gewasparen in stroken op
verschillende ecosysteemdiensten, o.a. opbrengst, plaagbestrijding, biodiversiteit en
gewaskwaliteit. Daarnaast werd er gekeken
naar het effect van rassenmengsels en het
gebruik van vlinderbloemigen in de stroken. In samenwerking met Mts. Rozendaal
werden er in Strijen verschillende groenten
in stroken gecombineerd met grasklaver.
Ook het grootste strokenteeltexperiment
van Europa van 42 ha bij ERF b.v., werd
voortgezet in 2019. Hier werd voor het
derde jaar op rij geëxperimenteerd met zes
gewassen naast elkaar in stroken van 6, 12
en 24 meter breed. Het gemeenschappelijk
Landbouw kan in potentie veel bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen
zoals het sluiten van kringlopen, de opslag van koolstof en biodiversiteitsherstel. De vraag
groeit naar praktische oplossingen, die naast betrouwbare oogsten ecosysteemdiensten leveren
als plaagbestrijding en biodiversiteit. Een onderzoeksteam van Wageningen University and
Research (WUR) probeert een robuust teeltsysteem te ontwikkelen dat hieraan voldoet.
Tekst Hilde Faber, Fogelina Cuperus, Dirk van Apeldoorn | foto’s Fogelina Cuperus
Onderzoek strokenteelt: behoud van opbrengst,
hogere gewaskwaliteit en meer biodiversiteit
doel van deze experimenten is het onderzoeken of en in hoeverre gewasdiversiteit
kan bijdragen aan het efficiënt gebruik
maken van natuurlijke hulpbronnen, aan
de weerbaarheid van landbouwsystemen
tegen ziekte- en plaagdruk en aan het stimuleren van biodiversiteit.
Original languageEnglish
Pages (from-to)14-15
JournalEkoland
Issue number6
Publication statusPublished - Jun 2020

Cite this