Streekeigen natuur; identiteit en diversiteit van Nederlandse landschappen

A.H.F. Stortelder, R.W. de Waal, J.H.J. Schaminée

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In dit rapport wordt een analyse gepresenteerd van welke landschapselementen, vegetatietypen en plantensoorten invulling geven aan de kwaliteit van natuur en landschap in ons land, en hoe deze samenhangen met bodem, water en beheer. Onder natuur wordt niet de ‘oernatuur’ bedoeld, natuur waar de mens geen invloed op heeft gehad, maar juist de natuur van het agrarische cultuurlandschap. Natuur is in dit verband te definiëren als: de zelfordening van planten en dieren in een door de mens bepaalde structuur. De onderscheiden hoofdlandschapstypen zijn laagveen, zeeklei, rivierengebied, heuvelland, hogere zandgronden en duinen. Deze hoofdlandschappen zijn onder te verdelen in landschappen die op hun beurt weer te verdelen zijn in fysiotopen. In een afsluitend hoofdstuk wordt een drietal voorbeelden uitgewerkt hoe de streekeigenheid van vegetatie, fauna en landschapselementen vorm kan krijgen in beheer en landschapbeleid
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages212
Publication statusPublished - 2005

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1111
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

 • landscape
 • quality
 • vegetation
 • characteristics
 • classification
 • fauna
 • soil
 • netherlands
 • identity
 • cultural landscape
 • natural areas

Cite this