Strategisch plan voor ontwikkeling van DAW-tools : voor bewustwording en advies aan agrariërs om de waterkwaliteit te verbeteren

Gerard H. Ros, Luuk van Gerven, Piet Groenendijk, Servaas Damen, Michel de Haan, Koos Verloop

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In 2013 is het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) van start gegaan om een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in Nederland. Hierbij worden agrarisch ondernemers via tools en adviesinstrumenten gestimuleerd en gefaciliteerd om een bijdrage te leveren aan duurzame oplossingen voor bodem- en waterbeheer. Deze studie beschrijft en evalueert de meest gebruikte tools en beoogt daarmee richting te geven aan verdere samenwerking tussen ontwikkelaars en mogelijke integratie van tools. Een samen-werking die leidt tot uniformering en kwaliteitsverbetering. We voorzien dat hiermee een impuls kan worden gegeven aan de verdieping en verbreding van kennis om de doelen van het DAW te realiseren.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherNutriënten Management Instituut NMI
Number of pages61
Publication statusPublished - 2020

Publication series

NameRapport / Nutriënten Management Instituut
No.1589.N.20

Cite this