Strategieën voor vermindering van N-belasting door grasland van het oppervlaktewater : een verkennende studie naar de mogelijkheden van een gecombineerd gebruik van de simulatiemodellen FUSSIM en CNGRAS

C.L. van Beek, M. Heinen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Scenarioberekeningen voor vermindering van stikstofbelasting van het oppervlaktewater zijn uitgevoerd door middel van een koppeling tussen de twee simulatiemodellen FUSSIM en CNGRAS. De beschouwde scenario's waren slootwaterpeilbeheer, het aanleggen van bufferstroken, aanpassen van de bemestingsfrequentie, en het toedienen van organische mest in plaats van anorganische mest. Van deze scenario's bleken het aanleggen van bufferstroken en het toedienen van organische mest het meest succesvol. Van ieder scenario werd een massabalans bijgehouden, waaruit echter bleek dat stikstofuitspoeling slechts een fractie was van de totale stikstofhuishouding in een perceel. Hierdoor is de effectiviteit van een bepaald scenario erg gevoelig voor veranderingen in de overige balansposten.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages49
Publication statusPublished - 2000

Publication series

NameAlterra-rapport
No.20

Keywords

  • nitrogen
  • grasslands
  • leaching
  • water pollution
  • surface water
  • simulation models
  • fertilizers
  • netherlands

Cite this