Stikstofverliezen naar het milieu

M.J.D. Hack-ten Broeke, A.H.J. van der Putten, W.J. Corré, J. Hassink

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

  Abstract

  De stikstofverliezen op beweid grasland zijn geonventariseerd. De ammoniakemissie bedroeg 1-35% van de toegediende urinestikstof. Stikstofverliezen door denitrificatie op zand- en veengronden bedroegen 2-50 respectievelijk 4-108 kg per ha per jaar. Destikstofuitspoeling op zand- en kleigronden bedroeg 1-190 respectievelijk 0-90 kg per ha per jaar. Het verband tussen mineralestikstofgehalten (Nmin) in het najaar en uitspoeling is onvoldoende en een vaste Nmin-grenswaarde is niet bruikbaar als milieunorm. Piekconcentraties in het grondwater zijn het gevolg van urineplekken ontstaan tijdens beweiding vanaf september en van overlappende plekken. Vroeger opstallen en gedifferentieerde bemesting kunnen de uitspoeling verminderen.
  Original languageUndefined/Unknown
  Title of host publicationStikstof in beeld; naar een nieuw bemestingsadvies op grasland. Onderzoek inzake de mesten ammoniakproblematiek in de veehouderij 20
  EditorsJ.W.G.M. Loonen, W.E.M. Bach-de Wit
  Place of PublicationWageningen
  PublisherDienst Landbouwkundig Onderzoek
  Pages78-98
  Publication statusPublished - 1996

  Cite this