Stikstofemissie naar het grondwater van geïntegreerde en gangbare bedrijfssystemen in de akkerbouw op de proefboerderijen Borgerswold en Vredepeel; simulatie van de vocht- en nitraathuishouding op de proefboerderij Vredepeel voor de jaren 1990-1993

J.P. Dijkstra, M.J.D. Hack-ten Broeke, F.G. Wijnands, B.M.A. Kroonen-Backbier

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Op proefboerderij Vredepeel worden gangbare en geontegreerde akkerbouwsystemen vergeleken. Het geontegreerde systeem blijkt een lagere nitraatuitspoeling te hebben dan het gangbare. Met de modellen SWACROP en ANIMO is onderzocht of verdere maatregelenbinnen het geontegreerde systeem de stikstofverliezen naar het grondwater meer kunnen reduceren. Hieruit bleek dat toedienen van kunstmest in plaats van organische mest en afvoeren van gewasresten na de oogst de nitraatuitspoeling slechts weinig reduceren (minder dan 10%). De milieunorm (11,3 mg/l nitraat-N in het grondwater) wordt ook met deze maatregelen niet gehaald.
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherStaring Centrum
  Number of pages59
  Publication statusPublished - 1995

  Publication series

  NameRapport / DLO-Staring Centrum
  No.287.2

  Cite this