Stikstofemissie naar het grondwater van geïntegreerde en gangbare bedrijfssystemen in de akkerbouw op de proefboerderijen Borgerswold en Vredepeel; simulatie van de vocht- en nitraathuishouding op de proefboerderij Borgerswold voor de jaren 1990-1993

J.P. Dijkstra, Y. Hofmeester, M.J.D. Hack-ten Broeke, F.G. Wijnands

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Op proefbedrijf Borgerswold zijn geontegreerde en gangbare bedrijfssystemen vergeleken op hun nitraatuitspoeling naar het grondwater. De concentratie nitraat-N in het grondwater bedroeg van 1991 tot 1993 voor beide systemen ongeveer 25 mg/l. De uitspoeling gesimuleerd met SWACROP en ANIMO was bij geontegreerde akkerbouw lager, omdat hierbij meer gewassen werden geteeld die 's winters blijven staan. Volgens de berekeningen zou kunstmest in plaats van organische mest de nitraatuitspoeling niet verminderen. Bemesting volgens het advies zou de uitspoeling iets verlagen. Braak in plaats van veldbonen gaf meer uitspoeling, evenals het achterwege laten van groenbemesters. Onbemeste groenbemesters zouden de nitraatuitspoeling verminderen.
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherSC-DLO
  Number of pages59
  Publication statusPublished - 1996

  Publication series

  NameRapport / DLO-Staring Centrum
  No.287.3

  Cite this