Stikstofbemesting met Pulstec in een late herfstteelt bloemkool op zandgrond

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Het telen van vollegrondsgroenten met een goede opbrengst en kwaliteit bij een zo laag mogelijk stikstofverlies vraagt om een efficiënt gebruik van meststoffen. Dit geldt in het bijzonder voor uitspoelings? gevoelige teelten op zandgrond. Telers hebben daarom bemestingsmethoden nodig waarbij van de nutriënten uit meststoffen een zo hoog mogelijk percentage door het gewas wordt benut. In 2008 is op proefboerderij Vredepeel (zuidoostelijk zand) in een proef met een late herfstteelt bloemkool nagegaan of plaatsing van een eenmalige stikstofgift bij elke plant met behulp van de Pulstec?methode tot een betere stikstofbenutting zou kunnen leiden dan een gedeelde stikstofgift met KAS (ammoniumnitraat).
  Original languageDutch
  Place of PublicationLelystad
  PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving
  Number of pages24
  Publication statusPublished - 2009

  Keywords

  • nitrogen fertilizers
  • sandy soils
  • cauliflowers
  • application
  • fertilizer application

  Cite this