Stikstof- en fosfaatverliezen naar grond- en oppervlaktewater bij vernatting van landbouwgronden; veldexperimenten Vredepeel 2003-2005

J.A. de Vos, F.P. Sival, O.A. Clevering, J. van Kleef

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In een vernattingsproef zijn verschillen in grondwaterstand gecreeëerd door slootwater via subirrigatie in een deel van een perceel te infiltreren. Hierdoor ontstonden grondwaterstanden van gemiddeld ca. 75 (hoog peil) en 110 cm-mv (normaal peil). Geschatte stikstofverliezen naar grond- en oppervlaktewater variëren voor aardappel in 2003 tussen 105-141 kg N/ha en voor maïs in 2004 tussen 28-43 kg N/ha. Bij het normale peil zijn NO3-concentraties in grond- en drainwater ca. 100 mg/l. Er vindt nauwelijks PO4-P -uitspoeling plaats. Subirrigatie resulteerde in een vernatting van 250-330 mm water per jaar, wat in 2003 leidde tot 80 mm minder beregening. De netto aardappelopbrengst in 2003 was 80 ton/ha voor beide percelen, met een 13% hogere N-gewasopname bij het normale peil, maar een 9% hogere P-gewasopname bij het hoge peil.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages88
Publication statusPublished - 2006

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1392
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • peat soils
  • soil water
  • water supply
  • nitrates
  • phosphates
  • water level
  • experimental farms
  • limburg
  • de peel

Cite this