Stikstof- en fosfaatverliezen naar grond- en oppervlaktewater bij vernatting van landbouwgronden; syntheserapport

J.A. de Vos, O.A. Clevering, F.P. Sival

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Uit onze analyse blijkt dat 675.000 ha van de netto-Ecologische Hoofdstructuur kan worden vernat, met mogelijke gevolgen voor 529.00 ha landbouwgrond binnen de EHS. Uit veldexperimenten blijkt dat een grondwaterstandverhoging van 110 (normaal peil) naar 75 cm-mv (hoog peil) op akkerbouwland geen effect heeft op de opbrengsten en productkwaliteit. Deze vernatting resulteerde wel in lagere N-afvoer en hogere P-afvoer met het gewas. Bij het hoge peil werden lagere nitraat-N en hogere totaal-P concentraties in het grondwater gevonden. Bij het normale peil zijn NO3-concentraties ca. 100 mg/l. Er vindt nauwelijks PO4-P-uitspoeling plaats. Subirrigatie van 250-330 mm water per jaar leidde in 2003 tot 80 mm minder beregening. De waterkwaliteit van infiltrerend oppervlaktewater is sterk bepalend voor nutriëntenconcentraties in het grondwater. Met een door ons aangepast waterkwaliteitsinstrumentarium kunnen nitraatconcentraties in het grondwater, de N- en P-afvoer en de N- en P-concentraties naar het oppervlaktewater op regionale schaal berekend worden.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages54
Publication statusPublished - 2006

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1393
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • groundwater pollution
  • water pollution
  • nitrates
  • phosphates
  • agricultural land
  • agricultural soils
  • subsurface irrigation
  • water management
  • water level

Cite this