Stekende insecten Griendtsveen 2019

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het doel van het project is het terugdringen van de steekmuggenoverlast in Griendtsveen door: - Het in het maatregelenpakket van LIFE+ in de Mariapeel opnemen van een aangepast peilbeheer om de ontwikkeling van langdurig tijdelijke wateren tegen te gaan en de isolatie van langdurig tijdelijke wateren op te heffen. Hiervoor dienen de langdurig tijdelijke wateren die functioneren als broedplaats voor moerassteekmuggen te worden gekarteerd en dient de gebiedshydrologie en –morfologie te worden vastgelegd om doelgerichte maatregelen te kunnen formuleren. - Het instellen van een monitoringsmeetnet om de overlast van stekende insecten in en rondom het dorp Griendtsveen te kunnen volgen in de tijd. - Eventueel de verbindingszones waarlangs moerassteekmuggen zouden kunnen migreren van het natuurgebied naar het dorp zo in te richten dat deze dienen als barrières voor stekende insecten.
Original languageEnglish
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Environmental Research, Zoetwaterecosystemen
Number of pages32
DOIs
Publication statusPublished - 2020

Publication series

NameNotitie Zoetwaterecosystemen, Wageningen Environmental Research

Cite this

Verdonschot, P. F. M. (2020). Stekende insecten Griendtsveen 2019. (Notitie Zoetwaterecosystemen, Wageningen Environmental Research). Wageningen Environmental Research, Zoetwaterecosystemen. https://doi.org/10.18174/531860