Steenmeel en natuurherstel: een gelukkige relatie of een risicovolle combinatie?

R. van Diggelen, Huig Bergsma, R.J. Bijlsma, Roland Bobbink, A. Van den Burg, J. Sevink, H.N. Siebel, H. Siepel, J. Vogels, W. de Vries, Maaike Weijters

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Sinds het midden van de vorige eeuw heeft de Nederlandsenatuur te lijden gehad van overmatige zuur- en stikstofdepositie. Maatregelen om de effecten hiervan te bestrijden, leidden niet altijd tot het gewenste resultaat en hadden soms dermate sterke neveneffecten dat ze eerder ongewenst waren. Sinds kort is steenmeel in beeld als middel dat mogelijk wel de positieve effecten maar niet de neveneffecten heeft. Kennis over de effecten vansteenmeel op gedegradeerde natuur en bos is echter nog lang geen gemeengoed. Op 18 februari 2019 organiseerden de VBNE en het OBN Deskundigen team Droog zandlandschap een discussiedag voor onderzoekers en andere direct betrokkenen rond het onderwerp “Steenmeel als herstelmaatregel” om kennis, inzichten en onzekerheden rond dit thema uit te wisselen en mogelijke richtlijnen te bespreken voor een eventuele toepassing van steenmeel als herstelmaatregel in natuurgebieden.
Original languageDutch
Pages (from-to)20-23
JournalVakblad Natuur Bos Landschap
Issue number155
Publication statusPublished - May 2019

Cite this

van Diggelen, R., Bergsma, H., Bijlsma, R. J., Bobbink, R., Van den Burg, A., Sevink, J., Siebel, H. N., Siepel, H., Vogels, J., de Vries, W., & Weijters, M. (2019). Steenmeel en natuurherstel: een gelukkige relatie of een risicovolle combinatie? Vakblad Natuur Bos Landschap, (155), 20-23. https://edepot.wur.nl/479206