Steekproefopzet regionale nitraatmonitoring

M. Knotters, J.J. de Gruijter, D.J. Brus

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Om te kunnen beoordelen of het mestbeleid effectief is, is voor regio s jaarlijks inzicht nodig in de oppervlaktefracties waarbinnen de Europese nitraatnorm van 50 mg/l wordt overschreden. Op landelijke schaal is behoefte aan deze informatie per combinatie van bodemtype, grondwatertrap en gewas (clusters). Bovendien is een kwantificering van de nauwkeurigheid van deze informatie gewenst, om te kunnen toetsen of de oppervlaktefracties in de loop van de tijd veranderen. Uit waarnemingen van het nitraatdeel van Nmineraal kan met behulp van regressiemodellen de kans worden berekend dat op een bepaalde locatie de Europese nitraatnorm wordt overschreden. Met een gestratificeerde aselecte steekproef, met de clusters als strata, kan voor elke regio de oppervlaktefractie worden geschat met het ruimtelijk gemiddelde van de kansen dat op locaties de Europese norm wordt overschreden. Op landelijke schaal kunnen de oppervlaktefracties per cluster worden geschat. Met een t-toets kan worden beoordeeld of de oppervlaktefracties tussen jaren van elkaar verschillen. Gerichte waarnemingen van de nitraatconcentratie van het ondiepe grondwater in het voorjaar kunnen worden gebruikt om de regressiemodellen te verbeteren. De steekproefopzet kan in de loop van de tijd worden aangepast aan nieuwe informatie
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages35
Publication statusPublished - 2005

Publication series

NameReeks sturen op nitraat
PublisherAlterra
No.15

Keywords

  • nitrates
  • monitoring
  • soil types
  • sandy soils
  • loess soils
  • standards
  • student's test
  • random sampling
  • statistical analysis

Cite this