Steekproef voor de bodemeigenschappen en grondwatertrappen van de Bodemkaart van Nederland schaal 1 : 50 000; kaarteenheden met Gt VI

R. Visschers

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Door een gestratificeerde aselecte steekproef in kaarteenheden met grondwatertrap VI is statistisch betrouwbare informatie verkregen over de gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstand (GHG resp. GLG), bodemparameters (CEC, pH, organische stof, aluminium, ijzer, fosfaat, lutum, leem, M50) De kaarteenheden zijn gestratificeerd naar bodem, landschap en moedermateriaal, o.a. zandgronden, rivierklei, zeeklei en naar bodemgebruik `natuur'. De gemiddelde GHG varieert van 50 tot 134 cm beneden maaiveld, deGLG van 125 tot 236 cm. De veldpodzol, zeeklei en overslag hebben een fosfaatverzadigd oppervlak van respectievelijk 51%, 51% en 59%. De gronden met bodemgebruik `natuur' hebben geen fosfaatverzadigd oppervlak. De verschillen in zuurgraad en organischestofgehalte zijn groot.
  Original languageUndefined/Unknown
  Place of PublicationWageningen
  PublisherSC-DLO
  Number of pages48
  Publication statusPublished - 1998

  Publication series

  NameRapport
  No.483.4

  Cite this