Steekproef voor de bodemeigenschappen en grondwatertrappen van de Bodemkaart van Nederland schaal 1 : 50 000; kaarteenheden met Gt 1

R. Visschers

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Door een gestratificeerde aselecte steekproef in kaarteenheden met grondwatertrap I van de bodemkaart van Nederland schaal 1 : 50 000 is statistisch betrouwbare informatie verkregen over de gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstand (GHG en GLG) en bodemparameters (CEC, pH, humusgehalte, lutum, leem, M50, aluminium, ijzer, fosfaat). De kaarteenheden zijn gestratificeerd naar bodem, landschap en moedermateriaal, namelijk veen, veen op zand, zeezand, zeeklei, en bodemgebruik natuur. De GHG ligt voor 86% van de oppervlakte ondieper dan 40 cm beneden maaiveld. De GLG ligt voor 62% van de oppervlakte tussen 50 en 80 cm beneden maaiveld. In de strata veen op zand, zeezand en natuur is het fofaatverzadigd oppervlak respectievelijk 28%, 22% en 35%. De pH(KCl) in het stratum zeeklei is lager dan 7 en in de strata enkeerd, veldpodzol, en grof zand varieert de pH(KCl) van 3,5 tot 4,5. De pH(KCl) tot 60 cm diepte in veen, veen op zand en zeeklei ligt bedraagt respectievelijk 4-4,5, 5-5,5 en 5,5-6,5. In de strata veen, veen op zand en zeeklei is het humusgehalte in de bovengrond respectievelijk ca. 30%, 20% en 10%. Onder de bovengrond neemt tot 60 cm diepte het humusgehalte sterk toe.
  Original languageUndefined/Unknown
  Place of PublicationWageningen
  PublisherSC-DLO
  Number of pages39
  Publication statusPublished - 1999

  Publication series

  NameRapport
  No.483.6

  Cite this