Steekproef voor de bodemeigenschappen en grondwatertrappen van de Bodemkaart van Nederland schaal 1 : 50 000; kaarteenheden met Gt VII

R. Visschers

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Door een gestratficeerde aselecte steekproef in kaarteenheden met grondwatertrap VII van de Bodemkaart van Nederland schaal 1 : 50 000 is statistisch betrouwbare informatie verkregen over de gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstand (GHG en GLG), bodemparameters (CEC, pH, humusgehalte, lutum, leem, M50, aluminium, ijzer, fosfaat). De kaarteenheden zijn gestratificeerd naar bodem, landschap en moedermateriaal, o.a. zeeklei, enkeerdgronden, veldpodzolgronden en grof zand. De GHG ligt voor 90% van deoppervlakte meer dan 80 cm beneden maaiveld. De verschillen in GHG tussen de strata zijn groot. Het bodemgebruik cultuur en natuur hebben een fofaatverzadigd oppervlak van respectievelijk 5-8% en 52-66%. De pH(KCl) in het stratum zeeklei is meer dan 7 en in de strata enkeerd, veldpodzol en grof zand varieert de pH(KCl) van 3,5 tot 4,5.
  Original languageUndefined/Unknown
  Place of PublicationWageningen
  PublisherSC-DLO
  Number of pages43
  Publication statusPublished - 1999

  Publication series

  NameRapport
  No.483.5

  Cite this