Steekproef voor de bodemeigenschappen en grondwatertrappen van de Bodemkaart van Nederland schaal 1 : 50 000; kaarteenheden met Gt IV

R. Visschers

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Door een gestratificeerde aselecte steekproef in kaarteenheden met grondwatertrap IV is statistisch betrouwbare informatie verkregen over de gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstand (GHG resp. GLG), bodemparameters (kationenomwisselcapaciteit, zuurgraad, organischestof-, aluminium-, ijzer-, fosfaat-, lutum- en leemgehalte, en mediaan van de zandfractie). De kaarteenheden zijn gestratificeerd naar bodem, landschap en moedermateriaal (o.a. zandgronden, rivierklei, zeeklei) en naar bodemgebruik natuur. De gemiddelde GHG in de strata varieert van 58 tot 63 cm beneden maaiveld, de GLG van 123 tot 141 cm. De strata beekdal en zeeklei hebben een fosfaatverzadigd oppervlak van respectievelijk 55 en 45%. In gronden met bodemgebruik natuur is 85% van de oppervlakte niet fosfaatverzadigd. De gemiddelde pH(KCl) ligt in de strata beekdal en natuur tussen 5,2 en 5,7, en in het stratum zeeklei is de pH(KCl) groter dan 7. Het gemiddelde humusgehalte in de ondergrond varieert van 0,6% tot circa 10%.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages39
Publication statusPublished - 2000

Publication series

NameAlterra-rapport
No.166

Keywords

  • water table
  • sampling
  • soil
  • phosphorus
  • soil ph
  • soil acidity
  • soil surveys
  • netherlands
  • water level

Cite this