Steekmuggen in de waterbergingsgebieden Peize en Roden : monitoring 2010

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In de periode april-augustus 2010 zijn opnieuw steekmuggen gemonitord in de waterbergingsgebieden Peize en Roden-Norg. De steekmuglarven en -poppen zijn op in totaal achttien bemonsteringslocaties en de volwassen steekmuggen op acht locaties in het buitengebied en op acht locaties nabij bewoning, gevolgd. De monitoringsresultaten lieten zien dat er in 2010 geen sprake is geweest van het optreden van overlast van steekmuggen. 2010 was een slecht steekmuggenjaar. Larven en poppen van huis-steekmuggen zijn in tijdelijke wateren, zoals droogvallende greppels, aangetroffen. Hogere aantallen volwassen huissteekmuggen zijn wel nabij bewoning verzameld. Dit duidt erop dat rondom de woningen en op de erven zich veel huissteekmuggen ontwikkelen. Na herinrichting (2011 e.v.) kan de groep van huisteekmuggen mogelijk in aantal toenemen in de waterbergingsgebieden omdat er meer tijdelijke wateren in met ruigtekruiden begroeide plas-dras situaties gaan ontstaan. Momenteel komen moerassteekmuggen in relatief lage aantallen beperkt voor in de waterbergingsgebieden.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages60
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra Wageningen UR
No.2162
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

 • culicidae
 • culex
 • culiseta
 • aedes
 • anopheles
 • monitoring
 • land use planning
 • water management
 • regional planning
 • netherlands
 • drenthe

Cite this