Statistiek in de chemometrie : deel 1: theoretisch gedeelte

W.G. de Ruig, P.H.U. de Vries, A.A.M. Jansen, J.H. Oude Voshaar, F.A. Huf

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In april - juni 1990 werd op het RIKILT een interne cursus over de toepassing van statistiek in de chemometrie gegeven. De cursus bestond uit een theoretisch gedeelte en de behandeling van praktische toepassingen met behulp van SPSS. Cursusleider voor het theoretische deel was dr. W.G. de Ruig, voor het praktische deel dr. ir. A.B. Cramwinckel. Bij het opzetten en geven van de cursus werd veel medewerking ondervonden van ir. A.A.M . Jansen en drs. J.A. Oude Voshaar van de Groep Landbouwwiskunde. Dit rapport omvat het theoretische gedeelte van de cursus. Hierbij zijn een aantal basisbegrippen uit de statistiek, die in de chemometrie van pas komen, behandeld. Aan de orde zijn gekomen: populaties, steekproeven, eigenschappen en toepassing van de normale verdeling, steekproefgemiddelde, standaardafwijking, betrouwbaarheidsinterval, toetsen van hypothesen, ringonderzoek, proefopzetten, variantieanalyse, lineaire-regressieanalyse, calibratie, multipele lineaire regressie en met deze onderwerpen gerelateerde begrippen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherRIKILT
Publication statusPublished - 1990

Publication series

NameRapport / RIKILT
No.90.55

Keywords

  • chemometrics
  • applied statistics
  • statistical analysis

Cite this