State of art precisielandbouw, tracking en tracing en de toepassingsmogelijkheden in de boomteelt

J. Bontsema, A.H.M.C. Baltissen, J. Balendonck, D. Goense, P.H. Hogewerf, F.P. Scheer, A.C. Smits

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport geeft door middel van een quickscan een inventarisatie van de state of art van de precisie landbouw en van het gebruik van tracing en tracking methoden in zowel de veeteelt als in de groente- en versketen. Er is gekeken welke technieken en methoden met meerwaarde toegepast kunnen worden in boomteeltssector. Technieken en methoden voor geavanceerde mechanisatie uit de akkerbouw en glastuinbouw komen in aanmerking voor toepassing binnen bepaalde deelsectoren van de boomteelt. Van belang is dat deze technieken en methoden niet zonder meer worden overgenomen, maar dat de boomteeltsector zelf voor zijn problemen een programma van eisen opstelt en op grond daarvan een methode uit andere sectoren kiest en weet hoe deze aan te passen aan de boomteelt. Goede kanshebbers zijn geavanceerde mechanische onkruidbestrijding, autonome voertuigen, robotisering voor bijvoorbeeld snoeien en mobiele teelten voor de containerteelt. Voor tracing en tracking lijken er goede mogelijkheden te zijn om bij kostbare laanbomen injectaten te gaan gebruiken. De gebruiker, zoals de gemeente hoeft deze dan niet meer aan te brengen, wat voor een meerwaarde zorgt. De teler kan met behulp van andere sensoren bijvoorbeeld gegevens over het weer of de bodemgesteldheid opslaan gedurende de hele levensloop van de boom op zijn bedrijf. Op dezelfde manier kunnen ook de transportomstandigheden worden opgeslagen en gekoppeld aan een individuele boom. Op deze manier is duidelijk waar de aansprakelijkheid ligt wanneer een boom niet aanslaat. Een invoering van injectaten staat of valt met standaardisatie. Dit moet vroegtijdig opgestart worden, zodat voorkomen wordt dat er verschillende, niet compatibele systemen in omloop komen. Voor overige gewassen kan dit bovenstaande ook uitgevoerd worden, maar daar zal het identificatiemiddel dan bijvoorbeeld op de transportkar moeten worden aangebracht.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAgrotechnology & Food Innovations
Number of pages82
Publication statusPublished - 2005

Keywords

  • precision agriculture
  • arboriculture
  • tracking and tracing
  • techniques

Cite this