Stakeholderoverzicht Droge Voeten 2050 : opbrengst van workshop stakeholderanalyse 4 juli 2011

D. Boezeman, M.J. Vink

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In 2011 zijn de provincies Groningen, Drenthe en Friesland en de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze & Aa’s en Wetterskip Fryslân gestart met een verkenning naar maatregelen tegen wateroverlast vanuit de boezemsystemen. De verwachte klimaatverandering, bodemdaling door gaswinning en de mogelijke verhoging van de veiligheidsnormen vormen de aanleiding voor de verkenning. De studie Droge Voeten 2050, initieel HOWA (Hoog-Water) 3 genoemd, volgt op de eerdere studies HOWA 1, HOWA 2 en de quickscan HOWA 3. In de projectperiode tot 2014 dienen de gevolgen van de drie genoemde ontwikkelingen op de boezemsystemen in kaart gebracht te zijn.
Original languageDutch
Place of Publication[Utrecht]
PublisherKnowledge for Climate
Number of pages24
Publication statusPublished - 2012

Keywords

  • water systems
  • flood control
  • climatic change
  • subsidence
  • nature management
  • polder boards
  • stakeholders
  • groningen
  • friesland
  • drenthe

Cite this