Spitten versus ploegen in waspeen

J.G.M. Paauw

  Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

  Abstract

  Op lichte gronden, waar de hoofd grondbewerking in het voorjaar wordt uitgevoerd, zijn er steeds meer ervaringen met andere machines dan ploegen. Naast ervaringen met een vaste tandcultivator zijn er ook ervaringen met spitmachines. Bij spitten is de onderwerking van het onkruid, een goede aansluiting van de bewerkte laag met de ondergrond en de bewerkingscapaciteit erg belangrijk. De schaalvergroting zet door, zodat een grote capaciteit nodig is om het grotere areaal te bewerken in een zelfde aantal werkbare dagen. De praktijk zet nog wel eens vraagtekens bij de werking van een spitmachine. Imants heeft PPO opdracht gegeven de spitmachine te vergelijken met de ploeg. Dit éénjarige onderzoek is uitgevoerd op de zandgrond van Proefbedrijf Vredepeel in het gewas waspeen. Het doel was te onderzoeken welk effect de spitmachine had op de opbrengst, de sortering, het tarrapercentage en de mate van onkruidbestrijding. Dit is uiteraard vergeleken met de resultaten van het standaard ploegen. Uit het onderzoek van 2004 komt naar voren dat de resultaten van de ploeg en de spitmachine niet betrouwbaar van elkaar verschillen. De resultaten hebben betrekking op de onkruidbezetting, de kwaliteit, de kg-opbrengst en de financiële opbrengst. De keuze van een ploeg of een spitmachine moet dan genomen worden op basis van andere factoren.
  Original languageDutch
  PublisherKennisakker
  Edition15 jan
  Media of outputOnline
  Publication statusPublished - 15 Jan 2005

  Keywords

  • tillage
  • farm machinery
  • digging
  • equipment performance
  • trials
  • carrots
  • arable farming
  • farm management
  • field vegetables

  Cite this