Soil carbon dynamics and variability at the landscape scale: its relation to aspects of spatial distribution in national emission databases

R.W. de Waal, F.K. van Evert, J.G.J. Olivier, B. van Putten, C.J.E. Schulp, G.J. Nabuurs

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Een verdere invulling van de schattingen van emissie en vastlegging van koolstof op een nationale schaal voor de sector landgebruik, landgebruiksverandering, en bosbouw van Nederland. Meer concreet behandelt het rapport: een analyse van de onzekerheid in de berekeningsmethode; overzicht van makkelijk toepasbare steekproefstrategieën; de ruimtelijk variabiliteit op landschapsschaal. Verder zijn aan de hand van enkele simulaties de gevolgen van bedrijfsmatige keuzen voor een melkveehouderij en een akkerbouwbedrijf voor de balans van koolstof en broeikasgas doorgerekend. De rol van historisch landgebruik op de vastgelegde koolstof in de bodem komt eveneens aan de orde.
Original languageEnglish
PublisherProgramme Office Climate changes Spatial Planning
Number of pages44
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameReport / KvR
PublisherProgramme Office Climate changes Spatial Planning
No.no. 056/12

Keywords

  • soil chemistry
  • carbon
  • greenhouse gases
  • emission reduction
  • land use history
  • inventories
  • climatic change
  • calculation

Cite this