Soil biodiversity and nitrogen cycling under agricultural (de-)intensification

M.B. Postma-Blaauw

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

Bodemorganismen spelen een sleutelrol in de recycling van nutriënten door hun bijdrage aan de afbraak van organisch materiaal (decompositie), het beschikbaar maken van voedingstoffen (mineralisatie) die benut kunnen worden voor plantengroei en bioturbatie van de bodem. In de intensieve landbouw wordt deze rol ten dele overgenomen door het gebruik van kunstmest en grondbewerking. Deze landbouwpraktijken hebben het nadelige gevolg dat onder andere de diversiteit aan bodemorganismen afneemt, en nutrientenverliezen, met name stikstof, naar het milieu toenemen. Daarom hebben wetenschappers zich recentelijk in toenemende mate gericht op het creëren en ondersteunen van vormen van landbouw die op de lange termijn duurzaam zijn. Een efficiëntere benutting van nutrienten in agro-ecosystemen kan wellicht bereikt worden wanneer de bodemgemeenschap een grotere rol in de nutriëntencyclus gaat spelen.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
 • Wageningen University
Supervisors/Advisors
 • Brussaard, Lijbert, Promotor
 • de Goede, Ron, Co-promotor
 • Bloem, Jaap, Co-promotor
 • Faber, Jack, Co-promotor
Award date15 Apr 2008
Place of Publication[S.l.]
Print ISBNs9789085048909
Publication statusPublished - 15 Apr 2008

Keywords

 • soil fauna
 • biodiversity
 • earthworms
 • nematoda
 • nitrogen
 • cycling
 • intensification
 • mineralization
 • farm management
 • netherlands
 • soil biodiversity
 • agroecosystems
 • agro-biodiversity

Cite this