Sociale rechtvaardigheid en ruimtelijke diversiteit. Een Walzeriaanse visie op bereikbaarheid en toegankelijkheid.

F.W.J. Keulartz

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  Abstract

  Met behulp van Walzers notie van complexe gelijkheid kan aannemelijk gemaakt worden dat er bij de discussie over spreiding versus verweving daadwerkelijk sprake is van een dilemma waarbij telkens weer gezocht zal moeten worden naar balans tussen marktwerking en overheidsbemoeienis. . Dit artikel gaat over open of gesloten buurten en subculturen; over gated comminities. Wat dat laatste betreft, is dat terug te vinden in de door Soetert ontworpen kasteelbouw (Haverleij bij Den Bosch of Brandevoort bij Helmond. Over harde en zwakke grenzen
  Original languageDutch
  Pages (from-to)38-48
  JournalFilosofie en Praktijk
  Volume28
  Issue number5
  Publication statusPublished - 2007

  Keywords

  • urban planning
  • land use
  • theory

  Cite this