Smaak van morgen, op zoek naar teeltsystemen met minder gewasbeschermingsmiddelen

J.E. Jansma, E.S.C. Stilma

  Research output: Other contributionPamphlet

  Abstract

  Er zijn diverse methoden en technieken voor handen die bijdragen aan de vermindering (en afhankelijkheid) van het middelengebruik, maar die nog niet breed worden toegepast in de praktijk. Het project Smaak van Morgen laat zien dat toepassing van die methoden en technieken alleen al leidt tot een flinke reductie van de milieubelasting. Milieueffectenkaarten kunnen helpen bij de keuze van het juiste gewasbeschermingsmiddel. Voor de onkruidbestrijding in diverse gewassen zijn lage doseringsystemen (LDS’en) beschikbaar. Precisietechnieken met RTK-GPS vragen een investering, maar bieden telers nu al vele mogelijkheden
  Original languageDutch
  PublisherPPO Wageningen UR
  Publication statusPublished - 2010

  Keywords

  • cropping systems
  • pesticides
  • environmental impact
  • pollution control
  • arable farming
  • plant protection
  • system innovation

  Cite this