Sleutelfactor Toxiciteit : achtergronddocument basis-set bioassay selectie : achtergronddocument beschikbare kennis bij de sleutelfactor toxiciteit

T.E. Pronk, M.L. de Baat, S.J.P. van den Berg, R. van der Oost

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In Nederland is het water verontreinigd met een complex mengsel van microverontreinigingen. Om te weten welke precies, kunnen metingen gedaan worden. Een aanvulling op chemische metingen zijn metingen met bioassays. Door het gebruik van bioassays kunnen de effecten van het mengsel onderzocht worden. Het nog niet vastgelegd welke bioassays hiervoor het beste geschikt zijn. Na ervaringen en data-analyse van in Nederland uitgevoerde bioassays is geconcludeerd dat een gebrek aan standaardisatie van bioassays, monstername en voorbewerking een robuuste vergelijking van het inschatten van effecten bemoeilijkt. Dit document beschrijft de analyse van beschikbare informatie om tot een toepassingsgerichte set bioassays te komen voor beoordeling van de waterkwaliteit in Nederland. De bioassays in de set kunnen ingezet worden voor diverse vormen van waterkwaliteitsbeoordeling. Het uitgangspunt is een zo breed mogelijke dekking van verschillende mechanismen die toxische effecten veroorzaken. Daarnaast is gekeken naar bioassays waarmee relatief veel ervaring binnen Nederland is opgedaan en responsief zijn in oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater. De kleinste bioassay set die een zo divers mogelijk palet aan mechanismen kan helpen beoordelen, en waar veel ervaring mee is opgedaan, is de ‘basis’-set genoemd. De bioassays die in principe ook geschikt zijn maar vanwege kosten niet in de basis-set zijn gekomen, zijn ook in beeld gebleven. Dit zijn bioassays die de basis-set aanvullen, of responsen binnen het brede werkingsmechanisme kunnen bevestigen en zijn opgenomen onder de set ‘extra inzicht/aanvullend’. Bioassays die mogelijk interessant zijn voor toepassing in waterkwaliteitsbeoordeling maar op dit moment nog niet vaak zijn ingezet zijn opgenomen onder de set ‘experimenteel’. De samenstelling van de voorgestelde toepassingsgerichte set bioasssays sluit niet uit dat andere bioassays ook relevant kunnen zijn. De bioassays in deze sets zijn op basis van de momenteel beschikbare informatie uitgekozen vanwege hun geschiktheid om effecten in water te detecteren.
Original languageDutch
Place of PublicationAmersfoort
PublisherKennis Impuls Water Kwaliteit
Number of pages29
Publication statusPublished - 2021

Publication series

NameKIWK-Toxiciteit notitie

Cite this