SIOM samenwerking TNO : PPS-jaarraportage 2014

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

DLO en TNO hebben samen gewerkt aan de opstelling van een Terms of Reference (doelgroep, Business model, IP, commercialisatie, marketing) om gezamenlijk een ontwerptool voor tuinbouw-kassen aan te kunnen bieden aan bedrijven. In de concept TOR zijn de volgende elementen opgenomen: Doelstelling: het kunnen berekenen van globale kasperformance (in termen van capaciteiten, jaarverloop op dagbasis mbt energie, CO2, watergebruik en potentiele productie) bij reeks van inputs/variabelen (klimaat, kasinstallaties, gewassen). Indien dit model gemaakt wordt, bestaat de basisvariant van het model uit een beperkt aantal modules (bijvoorbeeld ventilatie, kasdekmaterialen, schermen) met een beperkt aantal keuzes per module (natuurlijke ventilatie/ventilatoren/..., glas/folie/...) en capaciteiten per module en deze basisvariant kan later worden uitgebreid met meer of meer gedetailleerde modules. De ontwerptool richt zich op turn key kassenbouwers / toeleveranciers/ installateurs. Marketing: Daarover is nog geen besluit genomen. Internationaal is de naam Wageningen UR in de wereld van (glas)tuinbouw bekender en sterker dan TNO. Binnen een aantal technische toeleveranciers is echter ook een jarenlange samenwerking met TNO. De naam “adaptive greenhouse design” is inmiddels door WUR internationaal ingevoerd. De naam SIOM wordt als werktitel door TNO gebruikt. Commercialisatie: Het uiteindelijke model/ modules zou onder licentie moeten worden uitgegeven aan de gebruikers met daarnaast vergoedingen voor onderhoud van de content en de structuur, helpdesk etc. Daarnaast is het de bedoeling om voor bepaalde fabrikanten van hun specifieke materialen/ systemen (producten) de technische specificaties van producten (tegen betaling) in te brengen in de tool. De totale inkomsten moeten volgens een vooraf afgesproken verdeelsleutel (gebaseerd op IP inbreng en noodzakelijke capaciteitsinzet), kostendekkend zijn voor WUR en TNO.
Original languageDutch
PublisherTopsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen
Number of pages2
Publication statusPublished - 2014

Cite this