Singel- en Dykswallencommissie Noordelijke Friese Wouden

M. Pleijte, P.H. Kersten

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In dit rapport wordt aangegeven welke typen commissies relevant kunnen zijn voor de opgaven van de Vereniging Noordelijke Friese Wouden en wat de voor- en nadelen van de verschillende opties zijn en wat nodig is om de opties te realiseren. Daarbij is ook gereflecteerd op de commissies die nu al bij de Vereniging Noordelijke Friese Wouden bestaan. Verschillende typen commissies zijn onderscheiden op basis van a) status, b) samenstelling en c) rollen en taken. De kenmerken en condities van de verschillende commissies tonen aan dat niet alle activiteiten waar commissies zich mee bezig houden, bij één commissie moeten worden gelegd. Gesproken wordt over meerdere commissies, maar in de praktijk kan evengoed sprake zijn van één commissie met subcommissies hierbinnen dan wel werkgroepen. Het gaat er om dat specifieke taken, activiteiten en verantwoordelijkheden worden geduid die specialisatie binnen de organisatie kunnen vergen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages29
Publication statusPublished - 2010

Keywords

  • associations
  • committees
  • organizations

Cite this