Simulatie van verschillende managementopties binnen geïntegreerde akkerbouw

J.P. Dijkstra, M.J.D. Hack-ten Broeke

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference paperAcademic

  Abstract

  Op de proefbedrijven Vredepeel en Borgerswold van het Proefstation voor de Akkerbouw en Groenteteelt in de Vollegrond worden geontegreerde bedrijfssystemen in de akkerbouw onderzocht. Met de modellen SWACROP en ANIMO is berekend of geontegreerde akkerbouw aan de verwachtingen voor nitraatuitspoeling voldoet en of verdergaande maatregelen de nitraatuitspoeling verder kunnen reduceren. Hiertoe zijn vier opties doorgerekend. Het toedienen van kunstmest in plaats van organische mest gaf geen reductie vannitraatuitspoeling. Het weghalen van gewasresten reduceerde de nitraatuitpsoeling met ongeveer 10%. Bij de opties om geen groenbemesters en geen beregening toe te passen werd een veel hogere nitraatuitspoeling berekend.
  Original languageUndefined/Unknown
  Title of host publicationWaarheen met het landelijk gebied?; geselecteerde en geredigeerde bijdragen aan het symposium `Waarheen met het landelijk gebied?', Wageningen, 15 september 1994. Alphen aan den Rijn, Samsom Tjeenk Willink, 1995, blz. 139-144
  EditorsJ.F.T. Schoute, L.M. van den Berg, H. Farjon, J.H.A.M. Steenvoorden
  Publication statusPublished - 1995

  Cite this