Selectie van ecologisch relevante bodemeigenschappen. Deel. 2: Van sleutelfactoren naar drempelwaarden

P.W.F.M. Hommel, A.J.P. Smolders, R.W. de Waal

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Selectie van ecologische relevante bodemeigenschappen. In het kader van het project Terreincondities werden sinds 1998 meer dan 250 referentiepunten van waardevolle vegetatietypen beschreven. Voor 120 van deze punten werden bodem en bodemvocht bemonsterd en geanalyseerd. In dit rapport wordt voor de totale set van 120 punten en voor vier fysisch-geografisch gedefinieerde subsets een multivariate analyse uitgevoerd met als doel vast te stellen welke standplaatsfactoren het meest sturend zijn voor de vegetatieontwikkeling. Voor de belangrijkste van deze factoren werd bepaald welke waarden kenmerkend zijn voor de onderzochte doeltypen. Aangegeven wordt hoe ook bij relatief geringe aantallen referentiepunten een inschatting van ecologisch relevante grenswaarden kan worden gegeven. Een en ander wordt nader toegelicht aan de hand van een gradiënt van een orchideeënrijk blauwgrasland naar een soortenarme natte heide.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages67
Publication statusPublished - 2010

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.2050
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • soil properties
  • soil chemistry
  • vegetation types
  • grasslands
  • soil water
  • netherlands
  • vegetation
  • natural areas

Cite this

Hommel, P. W. F. M., Smolders, A. J. P., & de Waal, R. W. (2010). Selectie van ecologisch relevante bodemeigenschappen. Deel. 2: Van sleutelfactoren naar drempelwaarden. (Alterra-rapport; No. 2050). Alterra. https://edepot.wur.nl/150214