Sedimentatiemodel kwelders Ameland Fase 1: ontwerp en haalbaarheid

A.V. de Groot, W.E. van Duin, A.G. Brinkman, P. de Vries

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Op Ameland vindt bodemdaling plaats als gevolg van gaswinning. Dit heeft consequenties voor de opslibbingsbalans en daarmee de maaiveldhoogte van de oostelijke kwelders Neerlands Reid en De Hon, vergeleken met wanneer er geen bodemdaling zou hebben plaatsgevonden. Dit kan weer gevolgen hebben voor het broedsucces van grondbroedende vogels, dat mede afhankelijk is van het overstromingsrisico. Om de impact van gaswinning op het ecosysteem te bepalen, is het dus mede van belang om inzicht te krijgen in hoe het overstromingsrisico op de kwelders op Ameland zou zijn geweest vanaf 1986 zónder de opgetreden bodemdaling. Daarvoor is het nodig de hoogteligging zonder bodemdaling te reconstrueren.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Helder
PublisherIMARES
Number of pages47
Publication statusPublished - 2014

Publication series

NameRapport / IMARES Wageningen UR
PublisherIMARES
No.C025/14

Keywords

  • salt marsh soils
  • water level
  • subsidence
  • natural gas
  • floods
  • risk assessment
  • fauna
  • waterfowl
  • dutch wadden islands

Cite this