Sedimentatie en nutriëntenaanvoer in kleine rivier- en beekdalgraslanden

F.P. Sival, J.G. te Beest, R.B.J. Engelbertink

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Door het vaststellen van de netto bijdrage vanuit het beekwater na een overstroming zijn de gevolgen van een winteroverstroming gekwantificeerd in vijf beekdalgraslanden van vier beken verspreid over Nederland. Naast de samenstelling van het sediment, bodem en vegetatie zijn de beek- en vlaktepeilen tijdens de winterperiode gevolgd in de periode van 2003 tot 2008.De bodem is grotendeels een reflectie van het sedimentatiepatroon. De vegetatiegradient volgt de bodem-sedimentatiegrondwaterstandgradient. De oeverwallen zijn zeer voedselrijk met verder van de beek voedselarmer. De schraalgraslanden liggen vaak ver van de beek en zijn voedselarm en P-gelimiteerd en overstromen met voedselarm beekwater. Bij langdurige overstroming met hoge P hoeveelheden houden de schraalgraslanden waarschijnlijk geen stand. Voornamelijk de aanvoer van N en P is een gevolg van de aanvoer van organische stof en in mindere mate van lutum zoals in grote riviergebieden.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages105
Publication statusPublished - 2010

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1064
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • soil chemistry
  • geological sedimentation
  • nutrients
  • grasslands
  • climatic change
  • flooding
  • phosphates
  • netherlands
  • brook valleys
  • natura 2000

Cite this