Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen: prestaties 2014 in perspectief

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Via het initiatief de Duurzame Zuivelketen streven zuivelondernemingen en melkveehouders gezamenlijk naar een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector. De Duurzame Zuivelketen heeft doelen geformuleerd op 4 duurzaamheidsthema’s. Deze sectorrapportage doet verslag van de voortgang op deze doelen in 2014. Deze rapportage laat zien dat de Duurzame Zuivelketen sinds de nulmeting (2011) op het gebied van antibiotica, energie-efficiëntie en verantwoorde soja veel vooruitgang heeft geboekt en dat de doelen voor 2020 binnen handbereik zijn in 2014 of zelfs al gehaald. Ook bij levensduur en duurzame energie zijn er ontwikkelingen in de goede richting maar is er meer vooruitgang nodig om de doelen te kunnen halen. Op het gebied van broeikasgassen, fosfaat en ammoniak zorgt het toegenomen productievolume ervoor dat de afgesproken productieplafonds in gevaar komen. Op het thema weidegang is het vooralsnog niet gelukt om de ingezette dalende trend te keren. Voor dierenwelzijn en biodiversiteit is monitoring nog in ontwikkeling.
Original languageEnglish
Place of PublicationDen Haag
PublisherLEI Wageningen UR
Number of pages161
ISBN (Print)9789086157273
Publication statusPublished - Dec 2015

Publication series

NameReport LEI
No.2015-126

Keywords

 • dairy farming
 • dairy farms
 • milk production
 • agriculture and environment
 • emission reduction
 • greenhouse gases
 • sustainability
 • policy goals
 • monitoring
 • animal welfare
 • animal production
 • dairy cattle
 • animal health
 • animal housing

Cite this