Screening van hot spots van nieuwe verontreinigingen in de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater: het doorbreken van de vicieuze cirkel

J. Lahr

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het doel van het project is om d.m.v. screening van nieuwe verontreinigingen in bodem, grondwater en oppervlaktewater kennis te vergaren over de aanwezigheid van nieuwe verontreinigingen in bodem. Het project beoogt handvatten te leveren voor toekomstig milieubeleid en -beheer t.a.v. deze stoffen bodem, grondwater en oppervlaktewater. Door nu aandacht te besteden aan mogelijke problemen met verontreinigingen waar men nog geen weet van heeft, kunnen grotere problemen in de toekomst worden voorkomen en wordt vermeden dat het oplossen van deze problemen naar toekomstige generaties wordt doorgeschoven. Er wordt een drietal pilot studies uitgevoerd gericht op de volgende verontreinigingsscenario’s: (1) ontwormingsmiddelengebruik in de paardenhouderij, (2) bagger op de kant en (3) toepassing van een mineralenconcentraat uit de mestverwerking als kunstmestvervanger op de bodem. Het project is opgezet als een monitoringonderzoek. Op diverse geselecteerde locaties wordt een batterij aan chemische en biologische meetmethoden ingezet om te bepalen wat de concentraties en effecten van bepaalde nieuwe verontreinigingen zijn in diverse milieucompartimenten en wat de mogelijke risico’s van de verontreinigingen zijn. Het project kenmerkt zich door (1) een risicobenadering (o.a. gebruik bioassays, vergelijking analyseresultaten met drempelwaarden), (2) een systeembenadering (verschillende milieucompartimenten worden in onderlinge samenhang bestudeerd) en (3) een getrapte opzet (de meest verontreinigde ‘hot spots’ uit een eerste screening worden aan nadere analyses onderworpen). De opgedane kennis wordt gedeeld met de betrokken partijen en andere eindgebruikers d.m.v. een afsluitende workshop. Het project heeft een doorlooptijd van maximaal 1½ jaar.
Original languageDutch
Place of PublicationGouda
PublisherSKB-Duurzame Ontwikkeling Ondergrond
Number of pages32
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameSKB Portfolio
PublisherSKB
No.versie 2

Cite this