Schoolzuivel: Geschatte kostprijs schoolzuivel

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Jaarlijks participeren ongeveer 500 scholen in de Schoolzuivelregeling. Ten behoeve van de bepaling van het forfait zijn een aantal scenario’s doorgerekend van de kosten die een leverancier naar schatting maakt voor een portie van 200 ml schoolzuivel bij participatie in de Schoolzuivelregeling. - In Nederland loopt sinds 1977 een EU-schoolzuivelprogramma, met het doel de zuivelconsumptie van kinderen in onderwijsinstellingen te bevorderen en kinderen gezonde en duurzame eetgewoonten aan te leren. In het schooljaar 2022-2023 namen ongeveer 500 scholen in totaal deel aan het schoolzuivelprogramma in Nederland. Het bestaande schoolzuivelprogramma wordt door de EU gefinancierd (maximaal € 1,6 miljoen op jaarbasis). In het huidige model ontvangen leveranciers een forfait van 25 eurocent per 200 ml zuivel. In 2017 heeft Wageningen Economic Research in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een model ontwikkeld waarmee op basis van daadwerkelijk gerapporteerde kosten in eerdere schooljaren van deelnemende bedrijven in de Schoolzuivelregeling een calculatie kan worden gemaakt van de reële kostprijs. Ook in 2023 heeft het LNV aan Wageningen Economic Research gevraagd om op basis van dit model de reële kostprijs te berekenen per 200 ml schoolzuivel: halfvolle melk, karnemelk, en halfvolle yoghurt. - Het onderzoek heeft tot doel inzichtelijk te maken: • wat een gemiddelde werkelijke kostprijs is per eenheid product schoolzuivel voor de looptijd van het schoolzuivelprogramma op basisscholen; • wat een gemiddelde werkelijke kostprijs per eenheid product schoolzuivel is voor distributie en vervoer naar 500 basisscholen in Nederland met een landelijke dekking; • wat een reële kostprijs is voor de levering van schoolzuivel aan leerlingen wanneer uitgegaan wordt van 2 porties biologische zuivel per leerling gedurende de looptijd van het programma. Op basis van deze gemiddelde werkelijke kostprijs schoolzuivel kan LNV een nieuw eenheidstarief vast stellen voor deelnemers die zelf schoolzuivel kopen en voor schoolzuivelleveranciers met landelijke dekking.
Original languageDutch
PublisherWageningen Economic Research
Number of pages17
ISBN (Electronic)9789464477061
DOIs
Publication statusPublished - 2023

Publication series

NameRapport / Wageningen Economic Research
No.2023-075

Cite this