Scholekster populatie studies; bijdrage aan de zoektocht naar de oorzaken van de sterke achteruitgang van de scholekster in het Waddengebied

K.H. Oosterbeek, M. van de Pol, M.L. de Jong, C.J. Smit, B.J. Ens

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Sinds 1990 is het aantal Scholeksters dat in Nederland broedt met 50% afgenomen. Een vergelijkbare afname van meer dan 40% heeft zich voorgedaan in het Waddengebied. Dit rapport beschrijft de resultaten van intensief bestudeerde en eveneens sterk afgenomen broedpopulaties van de Scholekster Haematopus ostralegus op Schiermonnikoog en Texel. Vanaf 1984 zijn in beide populaties elk jaar zoveel mogelijk dieren individueel gemerkt en zijn van alle dieren de overleving en het broedsucces bepaald. Met behulp van de gegevens over mortaliteit en reproductie is een simpel populatie model gebouwd. Het model is gebruikt om na te gaan welke parameter het meeste effect heeft op de groeisnelheid van de populatie en welke parameterverandering verantwoordelijk is voor de achteruitgang van de populatie.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages61
Publication statusPublished - 2006

Publication series

NameSOVON-onderzoeksrapport
PublisherAlterra
No.2006/05
ISSN (Print)1382-6271

Keywords

  • birds
  • population dynamics
  • population ecology
  • models
  • mortality
  • netherlands
  • dutch wadden islands
  • wadden sea
  • friesland
  • noord-holland

Cite this