Schelpdierwateronderzoek 2013

M. Poelman, M. van Hoek-van Nieuwenhuizen, A.C.M. van Gool

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In november en december 2013 is onderzoek verricht naar de schelpdierwaterkwaliteit in de Nederlandse kustwatergebieden. Doel hiervan is het vaststellen van de gehalten aan fecale coliformen, E. coli (aanvullend), zware metalen en gehalogeneerde organische stoffen in schelpdiervlees. Daarnaast zijn zintuiglijke waarnemingen op het schelpdiervlees en veldmetingen voor de verschillende parameters in het oppervlaktewater uitgevoerd. De monitoringdata is getoetst aan de bestaande normen. De monitoring heeft plaatsgevonden op 12 locaties in gebieden waar schelpdierproductie/visserij voorkomt, namelijk de Westerschelde, Grevelingen, Oosterschelde, Voordelta en de Waddenzee.
Original languageDutch
Place of PublicationYerseke
PublisherIMARES
Number of pages33
Publication statusPublished - 2014

Publication series

NameRapport / IMARES Wageningen UR
PublisherIMARES
No.C091/14

Keywords

  • shellfish
  • shellfish fisheries
  • water pollution
  • western scheldt
  • eastern scheldt
  • north sea
  • wadden sea
  • monitoring
  • voordelta

Cite this