Schelpdierwateronderzoek 2012

M. Poelman, M. van Hoek-van Nieuwenhuizen, A.C.M. van Gool

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Rijkswaterstaat heeft IMARES verzocht om de gehalten aan fecale coliformen, E. coli (aanvullend), zware metalen en gehalogeneerde organische stoffen vast te stellen in schelpdiervlees in de productiegebieden. Ook is verzocht zintuiglijke waarnemingen op het schelpdiervlees en veldmetingen voor de verschillende parameters in het oppervlaktewater uit te voeren. IMARES heeft op 12 locaties waar schelpdierproductie/visserij voorkomt, namelijk in de Westerschelde, Grevelingen, Oosterschelde, Voordelta en de Waddenzee deze bepalingen uitgevoerd. Toetsing aan de bestaande normen leert dat de normen niet worden overschreden.
Original languageDutch
Place of PublicationYerseke
PublisherIMARES
Number of pages36
Publication statusPublished - 2013

Publication series

NameRapport / IMARES Wageningen UR
PublisherIMARES
No.C065/13

Keywords

  • shellfish
  • shellfish fisheries
  • pollution
  • water pollution
  • western scheldt
  • eastern scheldt
  • north sea
  • wadden sea
  • monitoring
  • voordelta

Cite this