Schelpdierwaterkwaliteit in Nederlandse kustwatergebieden in 2007: fecale coliformen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In December van 2007 is onderzoek verricht naar de schelpdierwaterkwaliteit in de Nederlandse kustwatergebieden. Hierbij is gebruik gemaakt van indicatormicro-organismen: de fecale coliformen, ten einde de schelpdierwaterkwaliteit te toetsen aan de geldende regelgeving (2006/113/EC inzake de vereiste kwaliteit van schelpdierwater). De aanwezigheid van fecale coliformen is beoordeeld in gebieden waar schelpdieren worden gekweekt, in het wild voorkomen en in gebieden waar mogelijk schelpdieren in de toekomst in cultuur kunnen worden gebracht. Hiertoe zijn op 13 locaties in het Nederlandse kustwater, het Nederlandse deel van de Waddenzee, de Oosterschelde, Waddenzee en de Zuidelijke Delta, vijf afzonderlijke schelpdiermonsters genomen en geanalyseerd. Het Veerse Meer is, op initiatief van IMARES, toegevoegd aan het monitoringsprogramma. In het Veerse Meer zal de komende jaren op experimentele schaal schelpdierkweek plaatsvinden, hierom is een steekproef genomen zodat ingespeeld wordt op toekomstige schelpdiervisserij of kweekactiviteiten. Op de onderzochte locaties zijn de geconstateerde mediaanwaarden voor fecale coliformgehalten lager dan 300 fecale coliformen per 100 gram schelpdiervlees en –vocht, waardoor voldaan wordt aan de Nederlandse regelgeving Kwaliteitsdoelstellingen en metingen oppervlaktewateren Stb. nr. 3-11-'83
Original languageDutch
Place of PublicationYerseke
PublisherIMARES
Number of pages17
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameRapport / Wageningen IMARES
PublisherIMARES
No.nr. C004/08

Keywords

  • water quality
  • shellfish
  • surface water
  • faecal coliforms
  • sampling
  • monitoring
  • coastal areas
  • surface water quality
  • dutch waters
  • veerse meer

Cite this