Schelpdierkwaliteit in Nederlandse kustwatergebieden in 2006: fecale coliformen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In december van 2006 is onderzoek gedaan naar de (schelpdier) waterkwaliteit in de Nederlandse kustwatergebieden. Hierbij is gebruik gemaakt van indicatormicro-organismen: de fecale coliformen, ten einde de schelpdierwaterkwaliteit te toetsen aan de geldende regelgeving (Europees en Nationaal). Er is gekeken naar de aanwezigheid van fecale coliformen in gebieden waar schelpdieren worden gekweekt, waar schelpdieren in het wild voorkomen en gebieden waar mogelijk schelpdieren in de toekomst in cultuur kunnen worden gebracht. Hiertoe zijn op 13 locaties in het Nederlandse kustwater nl. Waddenzee, Oosterschelde, Waddenzee en de Zuidelijke Delta, vijf afzonderlijke schelpdiermonsters genomen en geanalyseerd. Tot en met het jaar 2005 is iedere locatie viermaal per jaar (ieder kwartaal) bezocht voor monsternamen. In 2006 is besloten een reductie in de monsternamefrequentie door te voeren van vier naar één maal per jaar. Tevens is het Veerse Meer toegevoegd aan het monitoringprogramma, waardoor een steekproef genomen is in geval van toekomstige schelpdiervisserij of kweekactiviteiten. Op de onderzochte locaties zijn de geconstateerde mediaanwaarden voor fecale coliform gehalten lager dan 300 fecale coliformen per 100 gram schelpdiervlees en –vocht, waardoor voldaan wordt aan de Nederlandse regelgeving Kwaliteitsdoelstellingen en metingen oppervlaktewateren Stb. nr. 3-11-'83.
Original languageDutch
Place of PublicationYerseke
PublisherIMARES
Number of pages15
Publication statusPublished - 2007

Publication series

NameRapport / Wageningen IMARES
PublisherIMARES
No.C006/07

Keywords

  • shellfish fisheries
  • shellfish culture
  • water quality
  • faecal coliforms
  • legislation
  • sequential sampling
  • Netherlands

Cite this