Schatting van milieustress in vegetatie meetnetten: koppeling van Nederlandse aan internationale meetnetten

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  In dit rapport wordt een vergelijking gemaakt tussen de vegetatie meetnetten op nationale en Europese schaal. Voor alle meetnetten geldt dat het niet eenvoudig is eenduidig een effect van atmosferische depositie aan te tonen op grond van de thans beschikbare data. Echter vrijwel alle beschouwde meetnetten hebben slechts korte meetseries. Het lokale meetnet in Zuid-Holland dat wel een lange meetserie heeft leverde sterke aanwijzingen voor een effect van ozon op vegetatie. In vergelijking met het Europese 'level-II' meetnet is in Nederland de aandacht voor abiotische condities slechts zeer beperkt. Anderzijds hebben de Nederlandse meetnetten een zeer goede ruimtelijke dekking, en zijn zij niet (zoals het Europese meetnet) beperkt tot bos. In dit rapport worden voorstellen onderbouwd om (a) een nadere analyse te doen van de thans beschikbare gegevens uit het 'level-II' meetnet, en (b) aan de hand van de uitkomsten hiervan aanpassingen te doen aan de Nederlandse meetnetten
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherAlterra
  Number of pages40
  Publication statusPublished - 2007

  Publication series

  NameAlterra-rapport
  PublisherAlterra
  No.1628
  ISSN (Print)1566-7197

  Keywords

  • vegetation
  • monitoring
  • deposition
  • air pollution
  • forests
  • netherlands
  • soil chemistry
  • acid rain

  Cite this