Schatting van in situ fluxen van organische microverontreinigingen uit waterbodems

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek naar naleveringsfluxen van organische microverontreinigingen, ten behoeve van het Deltares koploperproject “Biobeschikbaarheid en gedrag van stoffen”, deelproject A “Nalevering van stoffen uit waterbodems”. Hierin wordt het belang van nalevering voor de kwaliteit van het oppervlaktewater onderzocht. Dit project moet leiden tot inzicht in de situaties waarin nalevering van stoffen uit de waterbodem naar het oppervlaktewater een significante (secundaire) verontreinigingbron vormt. Dit met het oog op normoverschrijding in het oppervlaktewater (chemische doelstelling KRW), of het niet bereiken van een goede ecologische toestand (ecologische doelstelling KRW). In het voorliggende rapport worden de resultaten van kolom flux-experimenten besproken. Aan de orde komen: (a) opzet meetprogramma voor zover afwijkend van het meetplan, (b) informatie met betrekking tot kwaliteitscontrole, (c) specificatie van gebruikte analysevoorschriften (d) analyseresultaten met korte toelichting
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Universiteit, Leerstoelgroep Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer
Number of pages17
Publication statusPublished - 2008

Keywords

  • pollutants
  • sediment
  • bioavailability
  • water pollution
  • water bottoms
  • organic pollutants
  • surface water quality
  • ecotoxicology

Cite this

Koelmans, A. A., Poot, A., & Gillissen, F. (2008). Schatting van in situ fluxen van organische microverontreinigingen uit waterbodems. Wageningen Universiteit, Leerstoelgroep Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer. https://edepot.wur.nl/4166