Scharrelvarkenshouderij

H. Spoolder, G. Plagge, H. Vermeer, M. Mul, J. Huiskes, J. Huijben, M. van Asseldonk, I. Vermeij, P. Roelofs, F. Bouwkamp

  Research output: Book/ReportBookProfessional

  Abstract

  Voor u ligt het themaboek over de scharrelvarkenshouderij.De houderij en productie van scharrelvarkensvlees is meer dan het voldoen aan een aantal ‘voorschriften ’ met betrekking tot huisvesting en management.Het is een andere manier van varkens houden,waarbij het welzijn van het scharrelvarken centraal staat.Denk hierbij aan de bewegingsvrijheid van de zeug in de kraamfase,het houden van biggen en vleesvarkens met een ‘krul ’ in de staart en het gebruik van stro bij alle diercategorieën.Het managen van een scharrelvarkenshouderijbedrijf vereist niet alleen een hoog niveau aan technische vakkennis,maar ook uitermate veel gevoel voor de belevingswereld van het varken. In dit themaboek wordt echter met name de technische vakkennis van het houden van scharrelvarkens belicht.Deze is opgetekend aan de hand van de resultaten van praktijkonderzoek op het Praktijkcentrum Raalte,ervaringen van scharrelvarkensbedrijven in de praktijk en vergelijkbare houderijvormen in het buitenland.In de verschillende hoofdstukken komt de beschikbare kennis van de verschillende aspecten (zoals milieu,economie,e.d.)aan de orde. Ook zijn de knelpunten benoemd die de ontwikkeling van een concurrerende scharrelvarkenshouderij belemmeren.In toekomstig (praktijk)onderzoek van het Praktijkonderzoek Veehouderij en collega-instellingen binnen Wageningen UR worden hiervoor oplossingen gezocht in samenwerking met de praktijk. Het themaboek biedt tevens veel informatie voor gangbare varkenshouders die overwegen om te schakelen naar de scharrelvarkenshouderij of elementen (bijv.stro)hiervan toe te passen in het huidige gangbare houderijsysteem.Het Praktijkonderzoek Veehouderij voorziet met het themaboek in een behoefte van een brede groep varkenshouders die inspeelt op veranderende wensen vanuit de maatschappij en nieuwe kansen in de markt.
  Original languageDutch
  Place of PublicationLelystad
  PublisherPraktijkonderzoek Veehouderij
  Number of pages84
  Publication statusPublished - 2001

  Publication series

  NameThemaboek
  No.50

  Keywords

  • pigs
  • pig farming
  • pig housing
  • animal health

  Cite this