Schapen en geiten, kosten I&R en draagkracht sector

C.J.A.M. de Bont, J. Bolhuis, J.H. Jager

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Het LEI is door LNV in overleg met het PVE gevraagd om een analyse te doen naar de financiële draagkracht van de schapen- en de geitenhouderij wat betreft de kosten van een centrale registratie van individuele dieren (I&R). De noodzaak of gewenstheid om met het oog op het diergezondheidbeleid een I&R stelsel in te voeren voor schapen en geiten is geen onderwerp van discussie; de dieren moeten getraceerd kunnen worden in geval van een ziekte-uitbraak. De centrale vraag is dan ook wat betekent de lastenverzwaring met (ruim) 2 mln. euro voor de sector schapen- en geitenhouderij en is hiervoor financiële draagkracht. Gevraagd wordt aan het LEI na te gaan met welke financieel-economische gegevens (kengetallen) de draagkracht in beeld gebracht kan worden. In deze notitie geeft het LEI een analyse op basis van gegevens met betrekking tot de structuur en de financiële gegevens en resultaten van de schapen- en geitenhouderij
  Original languageDutch
  Place of PublicationDen Haag
  PublisherLEI Wageningen UR
  Number of pages12
  Publication statusPublished - 2008

  Keywords

  • disease prevention
  • sheep
  • goats
  • sheep diseases
  • goat diseases
  • carrying capacity
  • finance
  • economic analysis

  Cite this