Scenariostudie naar de verandering van grondwaterstanden en grondwateraanvulling als gevolg van ingrepen in de waterhuishouding: resultaten gepresenteerd voor het studiegebied Kromme Rijn

E.P. Querner, W.H.B. Aarnink

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference paperAcademic

  Abstract

  Door ingrepen in de waterhuishouding is in een groot deel van Nederland de grondwaterstand gedaald. Dit heeft mede geleid tot verdroging en tot veranderingen in natuur en landschap. Om deze verandering te kunnen kwantificeren is een aantal ingrepen doorgerekend met het regionaal hydrologisch model SIMGRO voor het studiegebied Kromme Rijn. De effecten van de ingrepen op de grondwaterstanden en grondwateraanvulling zijn gepresenteerd per grondwatertrap. Het blijkt dat vooral de meteorologische omstandigheden een grote invloed hebben gehad. De grondwaterstand is daarnaast vooral beonvloed door de veranderde ontwatering en afwatering, terwijl de gewasverdamping vooral invloed heeft gehad op de grondwateraanvulling.
  Original languageUndefined/Unknown
  Title of host publicationWaarheen met het landelijk gebied?; geselecteerde en geredigeerde bijdragen aan het symposium `Waarheen met het landelijk gebied?', Wageningen, 15 september 1994. Alphen aan den Rijn, Samsom Tjeenk Willink, 1995, blz. 109-114
  EditorsJ.F.T. Schoute, L.M. van den Berg, H. Farjon, J.H.A.M. Steenvoorden
  Publication statusPublished - 1995

  Cite this