Scenariostudie KRW - grondwater

F.J.E. van der Bolt, D. Leenders, D. Boels, J.J.T.I. Boesten, L.T.C. Bonten, R.C.M. Merkelbach, P.F.A.M. Römkens, O.F. Schoumans

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  In deze studie is verkend wat de consequenties van de KRW zijn in situaties waarin diffuse bronnen in het landelijk gebied de grondwaterkwaliteit bedreigen. De nutriënten stikstof, fosfaat en kalium en zware metalen (koper, zink, cadmium en lood) zijn de voornaamste aan diffuse bronnen gerelateerde probleemstoffen voor de kwaliteit van het grondwater. Het onderscheiden van kleine grondwaterlichamen zorgt voor meer differentiatie. Wanneer voor de grondwaterlichamen normen voor grond- en oppervlaktewater in het bovenste grondwater worden getoetst blijken de in deze studie gebruikte doelen voor het oppervlaktewater tot de grootste opgave te leiden. Kennisvragen voor realisatie van de KRW–doelstellingen in grondwaterlichamen bestaan ten aanzien van de data, processen en integrale instrumenten. Beantwoorden van deze kennisvragen draagt bij aan formuleren van de doelen, het bepalen van de opgave, het selecteren van maatregelen, het bepalen van effecten van maatregelen en het toetsen van stroomgebiedbeheersplannen
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherAlterra
  Number of pages53
  Publication statusPublished - 2005

  Publication series

  NameAlterra-rapport
  PublisherAlterra
  No.1210
  ISSN (Print)1566-7197

  Keywords

  • groundwater
  • water pollution
  • leaching
  • phosphates
  • nitrates
  • nutrients

  Cite this