Scenarios for exposure of aquatic organisms to plant protection products in the Netherlands : soil-bound crops in greenhouses

E.L. Wipfler, A.A. Cornelese, A. Tiktak, T. Vermeulen, W. Voogt

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Er is een risicobeoordeling vereist voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in kassen in het kader van de Nederlandse toelatingsprocedure van gewasbeschermingsmiddelen. Het bijbehorende beschermdoel is het aquatische ecosysteem in oppervlaktewater. Voor deze risicobeoordeling dienen de blootstellingsconcentraties in oppervlaktewater te worden bepaald. In de huidige procedure wordt de waterconcentratie berekend analoog aan de emissie van spray drift depositie. Omdat deze aanpak niet wetenschappelijk verdedigbaar is, is een aanpassing van het toegepaste blootstellingscenario nodig. In dit rapport wordt een nieuw blootstellingscenario afgeleid voor gewasbeschermingsmiddelen toegepast in grondgebonden kas-teelten. Het scenario is gebaseerd op state-of-the-art kennis van kas-teelten en de grondgebonden teeltpraktijk in het bijzonder.
Original languageEnglish
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages99
Publication statusPublished - 2014

Publication series

NameAlterra report
PublisherAlterra Wageningen UR
No.2388
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • greenhouse horticulture
  • pesticides
  • water pollution
  • authorisation of pesticides
  • leaching
  • scenario analysis

Cite this